При нас ще намерите различни класове за деца и възрастни. Очаква Ви разнообразие от събития – българотеки, музикални вечери, театри, кина и още много други.

Последни публикации

  • No products in the cart.

Мисия и ценности

Запознайте се с нашата мисия, ценности и основна дейност. Присъединете се и Вие към нашата сплотена Българика общност.

Мисия - Българика

Мисия

Български културен център “Българика”, е неправителствена организация, основана под името Bulgarian Traditions (dba Bulgarica), през 2014 година в Илиноис, САЩ.

Нашата мисия е да запазим и насърчим българската култура, традиции и наследство. Чрез организирането на различни програми, инициативи и събития се стремим да повишим осведомеността и подкрепата свързани с различни проблеми, засягащи българската общност и организации в района на Чикаго.

Ценности

В Български културен център “Българика”, силно ценим българските традиции, култура, наследство и език. Нашите основни ценности насочват работата ни и непрестанния ни стремеж за запазване на българските традиции въпреки, че сме далеч от Родината.

Уважение към българското наследство

Стремим се да запазим богатото културно наследство на България, така че бъдещите поколения да продължат да го ценят и да се учат от него. За целта организираме различни културни събития и семинари за деца и възрастни.

Ангажираност с общността

Вярваме в създаването на сплотена общност сред българските хора и организации, както на местно, така и на международно ниво.

Образование и осведоменост

Стремим се да организираме семинари и събития засягащи българската история, култура и традиции, както и да повишаваме осведомеността по различни културни въпроси, засягащи българската общност.

Сътрудничество и партньорство

Активно търсим възможности за сътрудничество с други организации, институции и отделни лица, които споделят нашата страст към насърчаването и запазването на българското наследство.

Дейност

От създаването си през 2014 година Български културен център “Българика”, работи неуморно за постигане на нашата мисия и цели. Организирали сме множество културни събития, работилници и семинари, фокусирани върху българските изкуства, музика, танци и история.

Нашите събития и програми събират хора от всички възрасти и произход, създавайки сплотена общност за културен обмен и уважение. Освен културни събития, се включваме активно и в подкрепа на различни каузи, свързани с българската общност.

Дейност - Българика

Присъединете се и Вие към нашата сплотена общност

Изключително сме щастливи да Ви поканим да се присъедините към нас в нашата мисия да запазим и насърчим българската култура, традиции и наследство. Може да се вкючите и да ни подкрепите по няколко различни начина:

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С
ПРОЕКТИТЕ НА БЪЛГАРИКА

В този раздел ще намерите кратка информация и
снимки от по-известните и достигнали до голяма аудитория
- Българика проекти.
15 Класа
26 Българотеки
30 Събития