Българската народна песен е като река. Тя извира от недрата на родния ни край и се носи по света.
 
 

Българика ™ е танцова група за българите живеещи в Чикаго, САЩ, милеещи за опазване на българските традиции и родови ценности. Българската народна песен е като река. Тя извира от недрата на родния ни край и се носи по света. През планини и долини, та чак до далечни земи, за да достигне до всички българи. Тя е като извор на времето, откъдето всеки може да пие и да си спомни корените си - дома, детството и юута и онова, което ни прави живи.

 

Пропътувала през вековете, преживяла особеностите на различните десетилетия от историята на народа ни, нашата музика е устояла на времето. Ето защо, колкото и далече да сме от родината, когато празнуваме или тъжим, родната фолклорна песен продължава да съществува, дори и отвъд океана. Доказателство за това е инициативата „Българотека” на танцова школа „Българика“ в Чикаго.