bonadea_.png

Програма на курса по живопис

ЖИВОПИС И ТЕОРИЯ НА ЦВЕТОВЕТЕ/ APT 110

15 Септември, 2018 г.

Есен 2018


 

Василен ВАСЕВСКИ

 

Всяка събота от 18:00 до 20:00 часа

Център „Българика“

Телефон: 773-865-7400

Електронна поща: vassilen@hotmail.com 

Mисията на програмата по изобразително изкуство:

 

Главна цел на програмата е запознаване с основните правила на живописта и теорията на цветовете, както и получаване на щателна художествена подготовка. Продължителността на курса е месец и половина, a обучението в него e предоставено от квалифициран преподавател.

 

Описание на курса:

 

Курсът по живопис и теорията на цветовете запознава с принципите на цветното изграждане на формата и изследва законите  на цветознанието. Студентите получават знания за различни живописни техники, материали и цветовите схеми/съчетания. Програмата предвижда работа с цветни моливи, маркери  и акрилни бои. Разглеждат се още психологическите, културните и символичните аспекти на цвета, както и

връзката им с видовете визуалната комуникация.

 

Цели:

 

* Общо запознаване с историята на живописта и с различните цветни техники

* Изучаване на  пространствените ефекти на цвета като баланс, единство, разнообразие, хармония, контраст и акцент

* Обсъждане на видовете цветово възприятие и изследване на относителната природа на цвета

* Използването на топли и студени цветови схеми/съчетания в изграждането на цветен етюд и композиция

* Разграничаване на цветовете, използвани символично, експресивно и описателно, и разбиране на културния и психологическия им аспект

* Запознаване със специфични термини от речника на живописта и теорията на цветовете


 

Материали и консумативи :

 

Хартия за рисуване

Графитни моливи

Цветни моливи

Бяла гума

Четки за рисуване

Цветни маркери

Комплект акрилни бои

Две платна 11 х 14 “

Едно платно 16 х 20 “

 

Материалите ще бъдат осигурени от център „Българика“ и от преподавателя

 

 

Правила в клас:

 

Очаква се записалият се за този клас да присъства на всички сесии и да идва за тях навреме. В случай на закъснение или на отсъствие, задължение на студента е да определи какви задачи са пропуснати и да ги завърши извън клас.

Посещаващите курса трябва да бъдат подготвени за активно участие в проектите, които ще им бъдат представени, както и в дискусиите, които ще следват някои от тях.

 

  • След края на обучението ще бъде уредена малка изложба с проектите на завършилите в една от залите на център „Българика“. 

ПРОГРАМА НА КЛАСА:

(Преподавателят си запазва правото на промяна в графика и съдържанието на проектите)


 

СЕСИЯ 1

Въведение. Кратко обяснение на курса. Кой е любимият ви цвят? История на цвета в изкуството, cветлина, пигмент, цвят. Цветови спектър и цветно колело. Смесване на цветовете и обсъждане на различните групи цветове. Демонстрация на техники за смесване на цветни моливи, маркери и акрилни бои.

 

Проект # 1: Цветови хармонии. Съчетание на цветове в шест квадрата, упражняване на чувството за баланс и хармония. Този проект е опит да се илюстрират с цвят различни човешки състояния. Материали: цветни моливи, маркери или бои.

Домашна работа: Завършете работата по проект # 1

 

СЕСИЯ 2

Свойства на цвета. Как виждаме и възприемаме цветовете. Нюанс, тон, стойност и интензивност. Хроматични и ахроматични цветови схеми/съчетания.

 

Проект # 2: Цветно колело. Пресъздайте модела, по който цветовете си вазаимодействат

като използвате цветното колело за основа. Материали: цветни моливи, маркери или акрилни бои. Можете да използвате нюанси и тонове на всеки цвят. Опитайте се да създадете собствен оригинален дизайн.

 

СЕСИЯ 3

Конферанс (разглеждане и обсъждане)на проектите за цветно колело. Топли и студени цветове. Физиологичен и емоционален ефект на цвета. Цветова символика и цветови контраст, ефект на Безолд.

 

Проект # 3: Създайте четири композиции (с геометричен дизайн), като използвате топли

и студени цветове. Материали: цветни моливи, маркери или бои.

Домашна работа: Проект # 3

 

СЕСИЯ 4

Пространствен ефект на цвета. Баланс, единство и пропорция. Как да създадем цветен акцент. Цветови схеми/съчетания: Монохроматична и противоположна цветови схеми.

 

Проект # 4: Две композиции (квадрат, правоъгълник или в друга геометрична форма) с монохроматична и противоположна цветни схеми.

Домашна работа: Проект # 4.

 

СЕСИЯ 5

Използване на цвета в изобразителното изкуство. Жанрове и живописни техники.

Видове портрети, според тяхното съдържание. Образци от световната история.

 

Проект # 5: Създайте символичен автопортрет с акцент върху любимите си цветове и цветови съчетания. Материали: акрилни бои, платно в размер 11 х 14 “

 

СЕСИЯ 6

Начало на финалния проект, чиято тема ще е по избор на студентите. Примерни теми: Моите приятели, Градът, Моята страна, Моето хоби, Копие на картина по избор и др.

Финалният проект ще се изпълни с акрилни бои на платно в размер 16 х 20 “

 

СЕСИЯ 7

Завършване на финалния проект(с тема по избор на студента)

Финален конферанс (разглеждане и обсъждане) на всички проекти, направени в клас. Селекция на творбите, които ще участват в годишната изложба, организирана от център „Българика“

 

 

Програма на курса по рисуване

РИСУВАНЕ/ АРТ 111

15 Септември, 2018 г.

Есен 2018

 

Люсиен ДИМИТРОВ

 

Всяка неделя от 14:00 до 16:00 часа

Център „Българика“

Телефон: 773-934-4308

Електронна поща:

          

                                       


 

Мисия на програмата по рисуване:

 

Главна цел на програмата е запознаване с основните правила на рисуването от натура, както и получаване на щателна художествена подготовка. Продължителността на курса е месец и половина, a обучението в него e предоставено от квалифициран преподавател.

 

Описание на курса:

 

Този клас изследва процеса, чрез който пространствотo и триизмерните форми

се пресъздават двуизмернo. Учебната програма започва с по-опростени задачи, които постепенно се усложняват. Във фокуса на класа ще бъдат развитието на усещанетo за линия, придобиванетo на умения за светлосянъчно изграждане и разбиранетo за линейна перспектива.

 

Цели:

 

* Придобиване на рисунъчни умения и способност да ce използват основни художествени материали като молив, въглен, туш и маркер

* Развиване на умения за точно възприемане на пространствените

взаимоотношения между изобразяваните обекти

* Прилагане на основни техники за наблюдение

* Изобразяване на различни видове осветление и свързаното с тях светлосянъчно изграждане на формата

* Изучаване на линеарна перспектива с една и две убежни точки

* Запознаване със специфични термини в областта на рисуването

 

Материали и консумативи:

 

Хартия за рисуване

Скицник 8.5 х 11 “

Моливи H, HB, B, 2B

Бяла гума

Хлебна гума

Въглен

Черен маркер

Туш и четка

 

Материалите ще бъдат осигурени от център „Българика“ и от преподавателя

 

 

Правила в клас:

 

Очаква се записалият се за този клас да присъства на всички сесии и да идва за тях навреме. В случай на закъснение или на отсъствие, задължение на студента е да определи какви задачи са пропуснати и да ги завърши извън клас.

Посещаващите курса трябва да бъдат подготвени за активно участие в проектите, които ще им бъдат представени, както и в дискусиите, които ще следват някои от тях.

 

  • След края на обучението ще бъде уредена малка изложба с проекти на завършилите в една от залите на център „Българика“. 

ПРОГРАМА НА КЛАСА:

(Преподавателят си запазва правото на промяна в графика и съдържанието на проектите)


 

СЕСИЯ 1

 

Кратко обяснение на курса и преглед на списъка с материали. Роля на линията в областта на рисуването. Линията като личен, интуитивен и изразителен жест; линията като описателен контур - обективен, структурен, аналитичен. Видове моливи. Обективна и субективна рисунка. Що е композиция?

 

Проект # 1: натюрморт – рисунка с молив.

Домашна работа: Скици на различни предмети.


 

СЕСИЯ 2

Стратегии за възприемане на формитe, пространственитe отношения и техните

взаимодействия. Видове щрих, елементи на светлосянката. Поместване в листа и пропорции на предметите. Какво е визиране?

 

Проект # 2: Натюрморт – рисунка с молив и светлосянка.

Домашна работа: Скици на предмети с молив.

 

СЕСИЯ 3

Конферанс (разглеждане и обсъждане) на първите два проекта. Рисуване с туш и четка. Образци от историята на изкуството. Специфика на техниката. Как да създадем пространство и обем с линия?

 

Проект # 3: Рисунка на обекти с четка и черен туш. Упражняване на чувството за линия.

Домашна работа: Cкици на предмети с туш и четка,

 

СЕСИЯ 4

Въведение в перспективата. Перспективни термини и принципи. Линеapна и атмосферна перспектива. Една, две и три убежни точки.

 

Проект # 4: Рисунка на обекти в перспектива.

Домашна работа: Cкици на предмети с една и две убежни точки.

 

СЕСИЯ 5

Въглен. Кога техниката е използвана за първи път? Особености на работата с въглен. Примери от историята на изкуството.

 

Проект # 5: Натюрморт с въглен.

Домашна работа: Скици на предмети с въглен.

 

СЕСИЯ 6

Начало на финалния проект, чиято тема ще е по избор на студентите. Примерни теми: Моите приятели, Градът, Моята страна, Моето хоби, Копие на картина по избор и др.

Финалният проект ще се изпълни с материали по ваш избор: моливи, въглен, туш или маркери.

 

СЕСИЯ 7

Завършване на финалния проект(с тема по избор на студента). Финален конферанс (разглеждане и обсъждане) на всички проекти, направени в клас. Селекция на творбите, които ще участват в годишната изложба, организирана от център „Българика“

 

bonadea_ART_AND_SOCIAL.png