При нас ще намерите различни класове за деца и възрастни. Очаква Ви разнообразие от събития – българотеки, музикални вечери, театри, кина и още много други.

Последни публикации

  • No products in the cart.
Title Image

Духът на Слънцето – Изложба на Мариана Калъчева в Галерия Багрена

Home  /  Духът на Слънцето – Изложба на Мариана Калъчева в Галерия Багрена
Loading Events
  • This event has passed.
25 Feb

Духът на Слънцето – Изложба на Мариана Калъчева в Галерия Багрена

February 25, 2023 @ 7:00 pm - 9:00 pm

Скъпи приятели,
Заповядайте на организираната изложба на Мариана Калъчева в Галерия Багрена, която се помещава в център Българика, Чикаго, САЩ.

Кога: Откриване 25-ти февруари 2023 година от 19:00 ч.
Къде: Галерия Багрена в Център Българика.
Адрес: 1120 S Elmhurst Rd, Mount Prospect, IL 60056.

Духът на Слънцето е една емоционално-визуална парадигма от състояния, която се разгръща в лекота, безтегловност и безвремие. Няколко са темите, разиграващи се на преден план в този фриз от безвремие.
Изследването на физическата красота на природата е инспирирано от форми, цветове, текстури, които сияят в света, в който живеем. Слънцето е винаги предварително зададен елемент, който добавя усещане за жизненост и метафизична връзка със света. То често се символизира в картините като златен кръг, като позлатени, неонови искрящи мазки, като рефлекция от орнаменти или светещ сняг през нощта.

Арт творбите ми изобразяват играта с форма и цвят по много неуловим начин, който създава мистични сюжети, артефакти, двусмислени символи, приказни градски пейзажи, селски пасторал потънал в сфумато или гигантски цветя, растящи в златни поляни. Това е пътуване навън и навътре към местата на въображението и невъобразимото.
Стремежът е да се докоснем несъзнателно до идеята за тази енергия на ритъм и чувство, минало и бъдеще, които индивидуално се смесват в кода на Вселената.

Заповядайте, за да се потопите в магията на изкуството заедно с мен Мариана Калъчева! Очакваме Ви!
Уеб страница на художничката Мариана Калъчева: https://kalacheva.com/

———————————–
THE SPIRIT OF THE SUN
Art Exhibition by Mariana Kalacheva at Bagrena Gallery, Chicago

When: Opening February 25, 2023, 7 PM
Where: Bulgarica Center, 1120 S Elmhurst Rd Mount Prospect, Chicago, IL 60056.
The Spirit of the Sun is an emotional-visual paradigm of states that evolves in lightness,
weightlessness and timelessness.

There are several narratives playing out in the foreground of this pattern of timelessness.
The exploration of the physical beauty of Nature is inspired by forms, colors, and textures that are resplendent in our world.
The Sun is always a preset element that adds a sense of vibrance and a metaphysical
connection to the world. It is often symbolized in the paintings as a golden circle, as gilded, neon sparkling strokes, as reflection from ornaments or luminous snow at the night.

My artworks depict the play with shape and color in a very elusive way that creates mystic subjects, artifacts, ambiguous symbols, whimsical urban landscapes, rural pastoral sunken in sfumato, or giant flowers growing in golden meadows.
It’s a journey outwards and inwards to places of imagination and unimaginable.
The strive is to touch unconsciously the idea of the energy of rhythm and feeling, past and future that individually blend and encrypt in the Universe.

EVENT DETAILS

Date: February 25, 2023 @ 7:00 pm - 9:00 pm
Time: 7:00 pm - 9:00 pm
Venue: Bulgarica Center
Address: 1120 S Elmhurst Rd
Organizer Name: Bulgarica Center
Phone: (773) 231-2545